درباره ما

اعتبارسنجی مشتریان-درباره مادر کنار تیم اعتبارسنج می توانید مشتری های خوش حساب صنف خودتان را شناسایی کنید.

پیش از هر چیزی دیدگاه تان را نسبت به بازاریابی تغییر دهید.بازاریابی مشتری های خوش حساب را آغاز کنید.با روشهای جدید اعتبارسنجی مشتریان تصمیم بگیرید با گروه مشتری های خوش حساب کار کنید و مشتری های بدحساب را دو دستی هدیه کنید به رقبایتان.

اگر بصورت اعتباری و چکی معامله انجام می دهید قطعأ به بخش مقالات سایت اعتبارسنج مراجعه کنید. نکات بسیار دقیقی از بازار ایران در این قسمت قرار گرفته است که می تواند کمک های فراوانی به اعتبارسنجی مشتریان کسب و کار شما نماید.

خدمات مجموعه اعتبارسنج:

۱-ارایه سرویس اعتبارسنجی مشتریان برای بازار ایران

۲-آموزش تکتیک های پیشرفته اعتبارسنجی مشتریان

۳-مشاوره اختصاصی به مدیران و صاحبان کسب و کارها

 

جهت هر گونه همکاری و پیشنهادات با گروه اعتبارسنج تماس بگیرید.

ایمیل: info@etebarsanj.org